آرشیو ماهانه: دسامبر 2016

خرابی ایزوگام ، عمر مفید ایزوگام

خرابی ، نگهداری ، عمر مفید ایزوگام

خرابی ایزوگام عمر مفید ایزوگام نصب شده ، ۱۰ سال است. ترکیبات و مواد تشکیل دهنده یک ایزوگام به نحوی ساخته شده است که اشعه ماورای بنفش خورشید ،به عمق ایزوگام نفوذ پیدا می کند همچنین دمای زیر صفر درجه و عدم نگهداری صحیح ،باعث خرابی ایزوگام و عایق نصب شده خواهد شد. خرابی ایزوگام شامل دو بخش می باشد: ۱- …

مطالعه بیشتر »